eenlijn

Vind je opleiding

Wat is éénlijn.be en wie werkt er aan mee?

éénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, uitgevoerd door een netwerk van partners.
Via informatie- en opleidingssessies, webinars, e-learning en een hulplijn worden zorgverstrekkers aangemoedigd en ondersteund, teneinde de samenwerking in de eerste lijn te bevorderen, wat zorgt voor een betere gezondheidszorg.

Doelstellingen éénlijn.be

 1. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het aanmoedigen en ondersteunen van samenwerking & gegevensdeling rond de patiënt in de gezondheidszorg.
 2. Het delen van gegevens bevorderen door de registratie ervan in het eigen softwarepakket te verbeteren en de belangrijkste eGezondheidsdiensten te leren gebruiken (ICT gebruiken).
 3. Met het oog daarop de gebruiksvriendelijkheid van softwarepakketten en van de eGezondheidsdiensten ondersteunen en bevorderen.
 4. Wie werkt er aan mee ?

  De cvba Skilliant neemt de projectopdracht aan. De uitvoering gebeurt door het consortium dat opgesteld werd rond de opdrachtnemer, met Domus Medica, Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), het Huis voor Gezondheid, PraktijkCoach en HealthConnect als onderaannemers en Teniers Invest, in hoofde van Dirk Broeckx, als freelance projectmanager.

  Via het consortium beschikt de opdrachtnemer over belangrijke contacten met organisaties in de sector die hem toegang kunnen verlenen tot de verschillende actoren. Er wordt stevig ingezet op netwerkoptimalisatie met als doel het netwerk van alle betrokken stakeholders optimaal te laten samenwerken en in het bijzonder de (strategische) brug leggen tussen de koepels, alle softwareleveranciers en de eGezondheidsdiensten.

  Het samenwerkingsverband is opgezet als een ‘open innovatie netwerk’, waarbij elke deelnemende partij zijn competenties constructief toevoegt aan het geheel. Het consortium rond cvba Skilliant beschikt reeds over zeer veel troeven en specifieke competenties, maar staat steeds open voor input van alle andere partijen die een bijdrage kunnen leveren voor het realiseren van de doelstellingen die worden vooropgesteld.

  Doelgroep

  De meest betrokken eerstelijnsactoren in deze opdracht zijn de huisartsen, de apothekers, de thuisverpleegkundigen en de verzorgenden, zowel de zelfstandigen als die in dienstverband. Andere eerstelijnsactoren zijn: vroedvrouwen, ergo- en kinesitherapeuten, podologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, psychiatrische thuiszorg, diëtisten, tandartsen, e.a. Ook bovenvermelde eerstelijnsactoren in opleiding, bijvoorbeeld “Huisartsen in Opleiding” en “Apothekers in Opleiding” behoren tot de doelgroep.

  Eénlijn disclaimer

  Eénlijn verbindt er zich toe, bij het uitvoeren van haar opdracht, niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. Eénlijn waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,… De (webinars en klassikale) opleidingen en de helpdeskondersteuning zijn vrij toegankelijk voor zorgverleners binnen de doelgroep. Dit binnen het kader van wat technisch en financieel mogelijk is.
  Alle softwareleveranciers (van softwarepakketten voor de doelgroep) krijgen de kans, dat er éénlijn opleidingen voor hun softwarepakketten georganiseerd worden. Dit op voorwaarde dat de softwareleveranciers de noodzakelijke opleidingsinhoud aan éénlijn ter beschikking stellen.
  Eénlijn zal tijdens de uitvoering van haar opdracht geen reclame maken voor één softwarepakket, één medische speler of een andere for-profit organisatie.


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

 

Ondersteuning

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: